Parteneri

  • Apele Romane

Administrația Națională ”Apele Române” este o instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, care funcționează pe bază de gestiune și autonomie economică, administrând apele din domeniul public al statului și infrastructura Sistemului Național de Gospodărire a Apelor formată din acumulări, diguri de protecție împotriva inundațiilor, canale, prize de apă și alte lucrări specifice.

Din punct de vedere administrativ Administrația Națională ”Apele Române” are următoarea structură: un sediu central, 11 Administrații bazinale de Apă cu personalitate juridică și 41 de Sisteme de Gospodărire a Apei (fără personalitate juridică).

Administraţia Naţională ,,Apele Române” aplică strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, scop în care acţionează pentru dobândirea de cunoștințe asupra resurselor de apă, pentru conservarea, folosirea raţională şi protecţia resurselor de apă împotriva epuizării şi degradării, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile, pentru a preveni efectele distructive ale apelor, pentru a asigura reconstrucţia ecologică a cursurilor de apă, pentru asigurarea supravegherii hidrologice şi hidrogeologice, pentru implementarea prevederilor legislaţiei armonizată cu Directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi […]

CITEȘTE MAI MULT

  • Norvegian Environment

Agenţia Norvegiană de Mediu

Principalele obiective ale Agenției Norvegiene de Mediu sunt acelea de implementare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, de asigurarea a managementul mediului înconjurător precum şi prevenire a poluării.Totodata avem un rol important în modelarea politicii de mediu norvegiene.

Agenţia s-a infiinţat pe 1 iulie 2013 ca urmare a fuziunii Agenţiei Norvegiene de Climă şi Poluare cu Direcţia Norvegiană de Management a Resurselor Naturale. Suntem cea mai mare agenţie din subordinea Ministerului pentru Climă şi Mediul înconjurător, cu aproximativ 700 de angajați, majoritatea lucrând în sediile din Trondheim şi Oslo.

Departamentele care au ca principală responsabilitate managementul resurselor naturale sunt situate în Trondheim, iar cele responsabile de problemele privind clima şi poluarea sunt în Oslo.

Inspectoratul Norvegian pentru Natură (SNO) este parte a agenției şi are angajaţi în mai mult de 60 de birouri locale.

Gestionarea resurselor naturale și prevenirea poluării în Norvegia
Agenția Norvegiană de Mediu are un rol important în gestionarea resurselor naturale, controlul poluării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Principala noastră activitate reprezintă monitorizarea […]

CITEȘTE MAI MULT